เทคนิคจัดโต๊ะทำงานให้มีระเบียบ

การจัดพื้นที่ในองค์กรนั้นมีความสำคัญมากที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานต่างๆและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอีกด้วย แถมการที่เราจัดพื้นที่ได้ดี ก็ยิ่งช่วยปรับบรรยากาศให้ทำงานได้สะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นขอแนะนำเลยว่าเราไม่ควรละเลยการจัดพื้นที่ทำงานในองค์กร โดยเฉพาะการจัดโต๊ะทำงานที่จะช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะละเลยที่จะไม่จัดโต๊ะทำงานให้ดีให้เหมาะแก่การทำงานไม่ได้เลย โดยบทความนี้เรามีไอเดียมากมายที่จะช่วยให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดพื้นที่ในองค์ของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการจัดพื้นที่ในองค์กรนั้น เราจะต้องมีการเว้นทางเดินเพื่อให้สามารถเดินเข้าถึงโต๊ะทำงานของทุกคนในองค์กรได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะต้องมีการจัดโต๊ะทำงานให้มีพื้นที่รอบโต๊ะโล่ง ไม่แออัดกันจนเกินไป เพราะหากช่วยให้เรามีอิสระทางความคิดมากกว่าการที่จะต้องทำงานในพื้นที่ที่มีความแออัด หากเราไม่สามารถจัดโต๊ะทำงานให้มีพื้นที่ว่างรอบๆให้สามารถมองออกไปยังพื้นที่โล่งกว้าง ก็จะทำให้ไม่รู้สึกอิสระมากนักในการทำงาน ยิ่งทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่สามารถที่จะคิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้นแนะนำเลยว่าหากสามารถจัดโต๊ะทำงานให้ติดหน้าต่างให้สามารถมองเห็นวิวให้คนทำงานรู้สึกผ่อนคลายได้บ้างนั้น ควรที่จะจัดให้โต๊ะอยู่ติดหน้าต่างไปเลย ก็จะยิ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะคนที่ทำงานจะไม่รู้สึกเครียดหรือกดดันจนเกินไป สามารถมองไปข้างนอกหรือมองเห็นที่ไกลๆอยู่ตลอด ไม่รู้สึกว่าแออัดอยู่ในพื้นที่แคบๆ แต่หากไม่สามารถจัดโต๊ะทำงานให้ติดหน้าต่างได้นั้น ก็สามารถเว้นที่ ไม่ให้พื้นที่รอบๆติดกับโต๊ะคนอื่นมากจนเกินไป ไม่ใช่ว่าทำอะไรอยู่แล้วคนอื่นเห็นหมด ก็จะทำให้รู้สึกไม่อิสระ ไม่สามารถที่จะคิดงานหรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องเป็นที่จับตามองของใคร ดังนั้นอย่าลืมว่าแม้การทำงานในองค์กรนั้นจะเป็นการทำงานที่จะต้องรู้ทั่วถึงกัน แต่การจัดโต๊ะทำงาน เราจำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนสามารถใช้ความคิดของตัวเองในการทำงานด้วย

ไม่เพียงแค่การจัดโต๊ะทำงานเท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้การที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรนั้น เราจำเป็นที่จะต้องให้คนที่ทำงานในองค์กรมีอิสระในการทำงานจริงๆ ให้ทุกคนได้ใช้ความคิดในการทำงานอย่างเต็มที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *